HAKKIMIZDA

VAKFIN AMACI

Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet, Deprem, Sel, Doğal afetler vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, geçirdiği bir hastalık veya doğuştan gelen bir rahatsızlık nedeni ile tedavi ile maddi yardıma muhtaç olan, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak, bakım, iaşe ve hayatlarının idamesi için gerekli olan tüm maddi ve manevi masraflarını karşılamak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak, yoksullukla mücadele ve nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, eğitim almakta olan ve maddi yardıma muhtaç olan kişilere burs veya maddi destek sağlamaktır. Ayrıca her alanda yaşanan atılım ve gelişmeler konusunda bütün toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, refah ve mutluluğunu arttırmak, gençlere yeni öğrenim fırsatları oluşturmak, başarılı öğrencileri araştırıcıları desteklemek, muhtaç hastaların tedavilerine destek vermek. Gençlerin her alanda gelişimlerine yardımcı olmak. Her seviyede(okul öncesi, ilk, orta, üniversite ve diğer) eğitim öğretim, araştırma, geliştirme uygulama kurumları açmak, inşa etmek, faaliyetinde de katkı sağlamak, açılmış olanlara iştirak etmek, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen veya faaliyette bulunan kamu ve özel kurum ve/veya kuruluşlarını ilgili yasalar ve hükümlerine bağlı kalarak ve/veya işbirliği içerisinde gerçekleştirmek. Ekonomik ve sosyal yönden ihtiyaç sahibi kişilere maddi ve manevi yardım sağlamaktır. Yine bunun yanı sıra camii, Kur’an Kursu, taziye evi gibi ibadetlerin gelişiminde katkı sağlamak yenilerini inşa etmek veya mevcut olanların gelişimine katkı sağlamaktır.